Văn bản cấp Tỉnh

Loại văn bản Văn bản cấp Tỉnh
Số / Ký hiệu Số 31/QĐ-MTTQ-BTT
Trích yếu Quyết định kiện toàn Tổ công tác giúp đỡ xã Yên Na, huyện Tương Dương
Ngày ban hành 2021-04-19
Ngày hết hạn
Người ký Võ Thị Minh Sinh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm