Chủ trương, chính sách mới

Từ ngày 01/7/2023, lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Vậy khi tăng lương cơ sở, những khoản tiền nào dành cho người lao động sẽ tăng?

Ngày 20/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND thực hiện phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Ngày 17/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, thời gian hoạt động tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy ngày 25/3/2023.

Ngày 13/3/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai trên...

Theo kế hoạch, 1.420 căn nhà do Bộ Công an vận động tài trợ sẽ được hoàn thành trước ngày 19/8/2023. Còn 1.000 căn do Công an tỉnh Nghệ An vận động tài trợ sẽ hoàn thành trước ngày 30/5/2023 để bàn giao cho các hộ dân.

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An tại công văn số 163-CV/TU về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 05 tháng 3 năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025

Cục Viễn thông cho biết, các nhà mạng phải tạm dừng hoạt động của thuê bao nếu không chuẩn hóa thông tin cá nhân từ 31/3 sau khi đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư và có thông báo đến khách hàng.

Theo cấp làm việc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đề xuất hỗ trợ từ 700.000 đồng đến 2 triệu đồng/người/tháng nếu làm việc tại Bộ phận một cửa.

Việc triển khai nhằm tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo chuyển biến tích cực và thống nhất về nhận thức...

Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó, từ ngày 1/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định.

Ngày 09/02/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn 4789-CV/BTGTW về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh Nghệ An đăng toàn văn nội dung Công văn về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam.

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác