Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
Số 07/KH-MTTQ-BTT 03/02/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo dự án Luật đất đai (Sửa đổi)
Chương trình công tác tháng 01 năm 2023 31/12/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 01 năm 2023
Số: 01 /LCT-MTTQ-BTT 31/12/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 01 năm 2023
Số 315/MTTQ-BTT 27/05/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An PHỤ LỤC SỐ LIỆU Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 (gửi kèm theo Công văn)
Số: 02/QC-UBND-UBMTTQ 01/04/2022 Quy chế Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2024
Số 36/KH-MTTQ-BTT 24/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022
Số 35/KH-MTTQ-BTT 23/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu...
Số 33/KH-MTTQ-BTT 15/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022
Số 30/KH-MTTQ-BTT 15/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022
Số 31/KH-MTTQ-BTT 15/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch Triển khai hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 -...
Số 29/KH-MTTQ-BTT 09/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế Hoạch Tổ chức Hội nghị quán triệt Kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ...
Số 90/KH-MTTQ-BTT 26/08/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và chiến dịch tiêm vắc xin phòng...
Số 67/QĐ-MTTQ-BTT 26/08/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Quyết định Ban hành Quy chế công tác đối với cán bộ, công chức theo dõi địa bàn
Số 87/HD-MTTQ-BTT 16/08/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước trong hệ thống Mặt trận Tổ...
Sô 445/MTTQ-BTT 02/07/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Số 77/HD-MTTQ-BTT 26/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Hướng dẫn Một số nội dung về quản lý, sử dụng nguồn ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Số 442/MTTQ-BTT 25/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Số 75/KH-MTTQ-BTT 23/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kề hoạch Triển khai hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2020 -...
Số 75/KH-MTTQ-BTT 23/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kề hoạch Triển khai hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2020 -...
Số 74/KH-MTTQ-BTT 17/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 52 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành...

Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Số ký hiệu: 13/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: KH tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 12/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: KH tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 25/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 25/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với Nhân dân
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 07/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 07/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn về việc triển khai thực hiện Chương trình "Tết vì người nghèo-Tân Sửu 2021"
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 10/BCK-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 07/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Bản cam kết thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt nam các huyện, thành, thị với Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Báo cáo kết quả thi đua, khen thưởng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 04/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn tuyên truyền về An toàn thưc phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 05/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm: