Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
Số 90/KH-MTTQ-BTT 26/08/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và chiến dịch tiêm vắc xin phòng...
Số 67/QĐ-MTTQ-BTT 26/08/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Quyết định Ban hành Quy chế công tác đối với cán bộ, công chức theo dõi địa bàn
Số 87/HD-MTTQ-BTT 16/08/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước trong hệ thống Mặt trận Tổ...
Sô 445/MTTQ-BTT 02/07/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Số 77/HD-MTTQ-BTT 26/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Hướng dẫn Một số nội dung về quản lý, sử dụng nguồn ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Số 442/MTTQ-BTT 25/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Số 75/KH-MTTQ-BTT 23/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kề hoạch Triển khai hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2020 -...
Số 75/KH-MTTQ-BTT 23/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kề hoạch Triển khai hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2020 -...
Số 74/KH-MTTQ-BTT 17/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 52 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành...
Số 70/KH-MTTQ-BTT 09/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch Tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng...
Số: 79/TB-MTTQ-BTT 17/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo phân bổ khẩu trang phục vụ phòng, chống Covid-19
Số: 311/MTTQ-BTT 14/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử theo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19
Số: 73/TB-MTTQ-BTT 07/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo Điều chỉnh kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử...
Số 257/MTTQ-BTT 26/04/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Triển khai may đồng phục cho cán bộ các cấp
Số 66/TB-MTTQ-BTT 26/04/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo phân công cán bộ cơ quan theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị vận động bầu cử của người ứng...
Số 169/MTTQ-BTT 25/03/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HDND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 47/HD-MTTQ-BTT 23/03/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Hướng dẫn công tác thi đua khen, thưởng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tham gia công tác bầu...
Số 39/KH-BVĐ 19/03/2021 Ban Vận động Quỹ vì người nghèo và cứu... Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An...
148/MTTQ-BTT 18/03/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn đề nghị phối hợp lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử
43/KH-MTTQ-BTT 17/03/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối...

Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Số ký hiệu: Số 04/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 22/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 28/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 19/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 28/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 19/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 25/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 18/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 21/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 08/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: KH phát động phong trào thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 27/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 18/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 04/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: KH tổ chức hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 17/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: HD tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025
File đính kèm:
Số ký hiệu: 14/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: HD việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 13/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: KH tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 12/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: KH tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 25/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 25/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với Nhân dân
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 07/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 07/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn về việc triển khai thực hiện Chương trình "Tết vì người nghèo-Tân Sửu 2021"
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 10/BCK-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 07/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Bản cam kết thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt nam các huyện, thành, thị với Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Báo cáo kết quả thi đua, khen thưởng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 04/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn tuyên truyền về An toàn thưc phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 05/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm: