Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
21/KH-MTTQ-BTT 08/02/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An KH phát động phong trào thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm...
18/KH-MTTQ-BTT 04/02/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An KH tổ chức hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...
12/KH-MTTQ-BTT 03/02/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An KH tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử...
13/KH-MTTQ-BTT 03/02/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An KH tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử...
14/HD-MTTQ-BTT 03/02/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An HD việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...
17/HD-MTTQ-BTT 03/02/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An HD tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025
02/LCT-MTTQ-BTT 28/01/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo chương trình công tác tháng 02 năm 2021
01/LCT-MTTQ-BTT 31/12/2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo chương trình công tác tháng 01 năm 2021
CT-12 01/12/2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 12 năm 2020
CT-05 01/08/2020 Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 05 năm 2020
CT-04 01/04/2020 Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 04 năm 2020
24/HD-MTTQ-BTT 11/03/2020 UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài năm 2020
27/HD-MTTQ-BTT 05/03/2020 Hướng dẫn thành lập Ủy ban MTTQVN xã, phường, thị trấn thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính...
21/TLCT-MTTQ-BTT 04/03/2020 UBMTTQ Việt Nam Nghệ An Thể lệ cuộc thi hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
CT-03 01/03/2020 Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 03 năm 2020
CT-02 01/02/2020 Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 02 năm 2020
CT-01 01/01/2020 Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 01 năm 2020
CT-06 01/07/2019 Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 06 năm 2019
CT-07 01/06/2019 Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 07 năm 2019
CT-08 01/05/2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 08 năm 2019

Văn bản

Số ký hiệu: /2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó, Đội Dân phòng và...
File đính kèm:
Số ký hiệu: /2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định phí thăm quan tại các di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
File đính kèm: