Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
Số 13/QĐ-MTTQ-BTT 24/03/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử (Website), “Trang cộng đồng” (Fanpage) của Ủy ban...
Số 21-CT/TTU 10/03/2023 Tỉnh ủy Nghệ An Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối...
Số 10/QĐ-MTTQ-BTT 06/03/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Quyết định Kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử, "Trang cộng đồng" (Fanpage) của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...
Số 19/KH-MTTQ-BTT 01/03/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”...
Số 07/KH-MTTQ-BTT 03/02/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo dự án Luật đất đai (Sửa đổi)
Chương trình công tác tháng 01 năm 2023 31/12/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 01 năm 2023
Số: 01 /LCT-MTTQ-BTT 31/12/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 01 năm 2023
Số: 01 /LCT-MTTQ-BTT 31/12/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 01 năm 2023
Số 42/TTr-MTTQ-BTT 25/12/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Tờ trình về việc đề nghị hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tại...
Số 315/MTTQ-BTT 27/05/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An PHỤ LỤC SỐ LIỆU Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 (gửi kèm theo Công văn)
Số 30/MTTQ-BTT 18/05/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn hướng dẫn cách coppy đường Link kết nối tương tác giữa các trang mạng của Mặt trận các cấp với trang...
Số: 211 /KH-UBND 30/04/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tỉnh Nghệ An năm 2022
Số 45/KH-MTTQ-BTT 05/04/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch Tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật thực hiện dân chủ ở...
Sô 117/MTTQ-BTT 04/04/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn Hưởng ứng cuộc thi bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng
Số: 02/QC-UBND-UBMTTQ 01/04/2022 Quy chế Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2024
Số: 13 /QĐ-MTTQ-UB 30/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Quyết định Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
Số: 39/HD-MTTQ-BTT 30/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Hướng dẫn Tiêu chí thi đua, khen thưởng năm 2022
Số 164/MTTQ-BTT 29/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
Số: 165 /MTTQ-BTT 29/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Số: 3729/MTTW-BTT 29/03/2022 Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Công văn V/v gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV

Văn bản

Số ký hiệu: Số 04/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn tuyên truyền về An toàn thưc phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 05/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: 01/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 31/12/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Thông báo chương trình công tác tháng 01 năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: 24/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 11/03/2020
Cơ quan ban hành: UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài năm 2020
File đính kèm:
Số ký hiệu: 27/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/03/2020
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Hướng dẫn thành lập Ủy ban MTTQVN xã, phường, thị trấn thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 21/TLCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 04/03/2020
Cơ quan ban hành: UBMTTQ Việt Nam Nghệ An
Trích yếu: Thể lệ cuộc thi hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
File đính kèm:
Số ký hiệu: /2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định phí thăm quan tại các di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: /2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó, Đội Dân phòng và...
File đính kèm: