Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
Số 95/TB-MTTQ-BTT 02/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo Phân bổ khen thưởng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tham gia công tác bầu cử đại...
Số: 358 /MTTQ-BTT 02/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941-06/6/2021)
Số: 359 /MTTQ-BTT 02/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Số: 360 /MTTQ-BTT 02/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn Tăng cường công tác hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
Số: 361 /MTTQ-BTT 02/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn Tổ chức triển khai và tham gia “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII”
Số 06/LCT-MTTQ-BTT 28/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 6 năm 2021
Số: 346/MTTQ-BTT 28/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v báo cáo kết quả công tác đối ngoại và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 6 tháng đầu...
Số: 342/MTTQ-BTT 27/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Công văn về việc báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng...
Số:339 /MTTQ-BTT 27/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Công văn Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...
Số: 335/MTTQ-BTT 25/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Công văn V/v báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021
Số: 337 /MTTQ-BTT 25/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Công văn V/v phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ...
Số: 79/TB-MTTQ-BTT 17/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo phân bổ khẩu trang phục vụ phòng, chống Covid-19
Số: 311/MTTQ-BTT 14/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử theo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19
Số: 73/TB-MTTQ-BTT 07/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo Điều chỉnh kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử...
05/LCT-MTTQ-BTT 29/04/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 5 năm 2021
Số 05/LCT-MTTQ-BTT 29/04/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 5 năm 2021
Số 257/MTTQ-BTT 26/04/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Triển khai may đồng phục cho cán bộ các cấp
Số 66/TB-MTTQ-BTT 26/04/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo phân công cán bộ cơ quan theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị vận động bầu cử của người ứng...
Số 31/QĐ-MTTQ-BTT 19/04/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Quyết định kiện toàn Tổ công tác giúp đỡ xã Yên Na, huyện Tương Dương
Số 04/LCT-MTTQ-BTT 01/04/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 4 năm 2021

Văn bản

Số ký hiệu: CT-07
Ngày ban hành: 01/06/2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 07 năm 2019
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-08
Ngày ban hành: 01/05/2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 08 năm 2019
File đính kèm:
Số ký hiệu: /2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó, Đội Dân phòng và...
File đính kèm:
Số ký hiệu: /2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định phí thăm quan tại các di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
File đính kèm: