Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
Số: 06 /LCT-MTTQ-BTT 01/06/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 6 năm 2022
Số 315/MTTQ-BTT 27/05/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An PHỤ LỤC SỐ LIỆU Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 (gửi kèm theo Công văn)
Số 30/MTTQ-BTT 18/05/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn hướng dẫn cách coppy đường Link kết nối tương tác giữa các trang mạng của Mặt trận các cấp với trang...
Số: 211 /KH-UBND 30/04/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tỉnh Nghệ An năm 2022
Số 05/LCT-MTTQ-BTT 29/04/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 05 năm 2022
Số 45/KH-MTTQ-BTT 05/04/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch Tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật thực hiện dân chủ ở...
Sô 117/MTTQ-BTT 04/04/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn Hưởng ứng cuộc thi bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng
Số 04/CT-MTTQ-BTT 01/04/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 4 năm 2022
Số: 02/QC-UBND-UBMTTQ 01/04/2022 Quy chế Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2024
Số: 13 /QĐ-MTTQ-UB 30/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Quyết định Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
Số: 39/HD-MTTQ-BTT 30/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Hướng dẫn Tiêu chí thi đua, khen thưởng năm 2022
Số 164/MTTQ-BTT 29/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
Số: 165 /MTTQ-BTT 29/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Số: 3729/MTTW-BTT 29/03/2022 Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Công văn V/v gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV
Số: 07/CTr-MTTW 28/03/2022 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Chương trình hành động Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh...
Số: 02/NQ-HĐND 25/03/2022 Hội đồng nhân dấn tỉnh Nghệ An Nghị quyết Về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa...
Số: 05/NQ-HĐND 25/03/2022 Hội đồng nhân dấn tỉnh Nghệ An Nghị quyết về chủ trương chuyến mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa...
Số: 04/NQ-HĐND 25/03/2022 Hội đồng nhân dấn tỉnh Nghệ An Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực...
Số 36/KH-MTTQ-BTT 24/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022
Số 35/KH-MTTQ-BTT 23/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu...

Văn bản

Số ký hiệu: CT-03
Ngày ban hành: 01/03/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 03 năm 2020
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-02
Ngày ban hành: 01/02/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 02 năm 2020
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-01
Ngày ban hành: 01/01/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 01 năm 2020
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-06
Ngày ban hành: 01/07/2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 06 năm 2019
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-07
Ngày ban hành: 01/06/2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 07 năm 2019
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-08
Ngày ban hành: 01/05/2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 08 năm 2019
File đính kèm:
Số ký hiệu: /2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định phí thăm quan tại các di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: /2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó, Đội Dân phòng và...
File đính kèm: