Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
Số 12/LCT-MTTQ-BTT 29/11/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Chương trình công tác tháng 12 năm 2021
Số: 121/HD-MTTQ-BTT 08/11/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hướng dẫn tổng kết công tác Mặt trận năm 2021
Số 11/LCT-MTTQ-BTT 29/10/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2021
Số: 350/KH-MTTW-BTT 21/10/2021 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ... Kế hạch Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2021
Số 10/LCT-MTTQ-BTT 30/09/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Chương trình công tác tháng 10 năm 2021
Công văn số: 633/MTTQ-BTT 13/09/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Công văn V/v quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Số 09/LCT-MTTQ-BTT 31/08/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 9 năm 2021
Số 90/KH-MTTQ-BTT 26/08/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và chiến dịch tiêm vắc xin phòng...
Số 67/QĐ-MTTQ-BTT 26/08/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Quyết định Ban hành Quy chế công tác đối với cán bộ, công chức theo dõi địa bàn
Số 87/HD-MTTQ-BTT 16/08/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước trong hệ thống Mặt trận Tổ...
Số 08/LCT-MTTQ-BTT 30/07/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Chương trinh công tác tháng 8 năm2021
Số 473/MTTQ-BTT 08/07/2021 Công văn V/v tăng cường tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản phẩm dứa cho nông dân
Số 467/MTTQ-BTT 06/07/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An V/v tuyên truyền phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Toàn quốc sơ kết 5 năm thực...
Sô 445/MTTQ-BTT 02/07/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Số 07/LCT-MTTQ-BTT 30/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trinh công tác tháng 7 năm2021
Số 446/MTTQ-BTT 28/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v phối hợp rà soát, lập danh sách, hỗ trợ thăm hỏi các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Số 77/HD-MTTQ-BTT 26/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Hướng dẫn Một số nội dung về quản lý, sử dụng nguồn ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Số 442/MTTQ-BTT 25/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Số 75/KH-MTTQ-BTT 23/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kề hoạch Triển khai hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2020 -...
Số 75/KH-MTTQ-BTT 23/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kề hoạch Triển khai hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2020 -...

Văn bản

Số ký hiệu: 27/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/03/2020
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Hướng dẫn thành lập Ủy ban MTTQVN xã, phường, thị trấn thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 21/TLCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 04/03/2020
Cơ quan ban hành: UBMTTQ Việt Nam Nghệ An
Trích yếu: Thể lệ cuộc thi hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-03
Ngày ban hành: 01/03/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 03 năm 2020
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-02
Ngày ban hành: 01/02/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 02 năm 2020
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-01
Ngày ban hành: 01/01/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 01 năm 2020
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-06
Ngày ban hành: 01/07/2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 06 năm 2019
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-07
Ngày ban hành: 01/06/2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 07 năm 2019
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-08
Ngày ban hành: 01/05/2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 08 năm 2019
File đính kèm:
Số ký hiệu: /2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định phí thăm quan tại các di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: /2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó, Đội Dân phòng và...
File đính kèm: