Văn bản cấp Tỉnh

Loại văn bản Văn bản cấp Tỉnh
Số / Ký hiệu Số: 04/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày ban hành 2022-03-25
Ngày hết hạn
Người ký Thái Thanh Quý
Chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dấn tỉnh Nghệ An
Đính kèm