Hoạt động nổi bật của Tỉnh

21 ca cộng đồng tại 8 địa phương (TP. Vinh: 7, Nghi Lộc: 5, Đô Lương: 2, Quỳnh Lưu: 2, Hưng Nguyên: 2, Diễn Châu: 1, Nam Đàn: 1, Nghĩa Đàn: 1); 164 ca đã được cách ly từ trước.

Chiều 21/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hội đồng tư vấn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Đặng Xuân Phương và đoàn công tác của Quốc hội đã trao 80 suất quà hỗ trợ hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tại 4 huyện miền núi: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn.

Ngày 21/1, bày tỏ niềm vui mừng khi gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2022, MTTQ Việt Nam sẽ thực hiện đa dạng hóa hình thức lắng nghe ý kiến...

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện linh hoạt, đồng bộ các biện pháp về bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

24 ca cộng đồng vừa ghi nhận tại 6 địa phương: Quỳnh Lưu: 12, TP. Vinh: 08, Yên Thành: 01, Nghi Lộc: 01, Hoàng Mai: 01, Con Cuông: 01. Ngoài ra, có 79 ca đã được cách ly từ trước (30 ca là F1, 49 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

6 ca cộng đồng tại 2 địa phương (TP Vinh: 4, Hoàng Mai: 2); 45 ca đã được cách ly từ trước (33 ca là F1, 10 ca từ các tỉnh có dịch về, 2 ca từ nước ngoài về).

12 ca cộng đồng ghi nhận tại 8 địa phương: TP. Vinh: 3, Quỳnh Lưu: 3, TX. Cửa Lò: 1, Diễn Châu: 1, Đô Lương: 1, Nam Đàn: 1, Nghi Lộc: 1, Quỳ Hợp: 1). Ngoài ra, 115 ca đã được cách ly từ trước (77 ca là F1, 36 ca từ các tỉnh có dịch về, 2 ca từ nước ngoài về).

27 ca cộng đồng vừa ghi nhận tại 8 địa phương: Quỳnh Lưu: 9, Diễn Châu: 5, TP Vinh: 4, Thanh Chương: 3, TX Hoàng Mai: 2, Quỳ Hợp: 2, TX Thái Hòa: 1, Nghĩa Đàn: 1). Ngoài ra, có 50 ca đã được cách ly từ trước ( 28 ca là F1, 21 ca từ các tỉnh có dịch về, 1 ca từ Lào về).

13 ca cộng đồng tại 11 địa phương (TX Hoàng Mai: 02, TP Vinh: 02, Diễn Châu: 01, Đô Lương: 01, Hưng Nguyên: 01, Kỳ Sơn: 01, Nam Đàn: 01, Quỳ Hợp: 01, Quỳnh Lưu: 01, Thanh Chương: 01, Yên Thành: 01); 86 ca đã được cách ly từ trước (62 ca là F1, 24 ca từ các tỉnh có dịch về).

6 ca cộng đồng tại 3 địa phương ( TP Vinh: 03, TX Hoàng Mai: 02, Thanh Chương: 01); 58 ca đã được cách ly từ trước (44 ca là F1, 01 ca trong vùng phong tỏa, 13 ca từ các tỉnh có dịch về). Ghi nhận 27 ca có triệu chứng, 37 ca không có triệu chứng.

24 ca cộng đồng tại 07 địa phương (Hoàng Mai: 02, TP Vinh: 07, Quỳnh Lưu: 08, Nghi Lộc: 03, Nam Đàn: 01, Thái Hòa: 01, Cửa Lò: 02); 136 ca đã được cách ly từ trước (72 ca là F1, 23 ca từ vùng có dịch về, 1 ca trong khu vực phong tỏa, 40 ca khu cách ly).

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác