Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết và tăng cường nguồn lực chăm lo cho người nghèo, MTTQ đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước rất thiết thực, sâu rộng và hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; phát...

Không chỉ là một Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà báo lỗi lạc của nền báo chí ấy.

NDĐT- Chiều 16-5, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến với 21/21 huyện, thị, thành phố trong tỉnh tổng kết bốn năm thực hiện Chỉ thị 05 và tuyên dương 30 điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác