Văn bản cấp Tỉnh

Loại văn bản Văn bản cấp Tỉnh
Số / Ký hiệu Số: 02/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết Về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 và năm 2020 kéo dài sang năm 2021
Ngày ban hành 2022-03-25
Ngày hết hạn
Người ký Thái Thanh Quý
Chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dấn tỉnh Nghệ An
Đính kèm