Văn bản phối hợp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
Số 42/TTr-MTTQ-BTT 25/12/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Tờ trình về việc đề nghị hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tại...

Văn bản phối hợp

Số ký hiệu: Số 42/TTr-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 25/12/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Tờ trình về việc đề nghị hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tại...
File đính kèm: