Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Sáng 15/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động) giai đoạn 2016-2021.

Năm 2020, Nghi Lộc quyết tâm đưa 7/28 xã còn lại hoàn thành mục tiêu Quốc gia về Nông thôn mới, đa phần trong số này là những địa bàn hết sức khó khăn, đặc thù, trong đó 4 xã bãi ngang ven biển, 1 xã miền núi, 2 xã có trên 50% đồng bào theo đạo Công giáo.

Đồng bào Công giáo huyện Tân Kỳ có 5895 khẩu, 1298 hộ, chiếm 4,3%. Toàn huyện Tân Kỳ có 22 xã, thị trấn và 269 xóm, khối, đồng bào Công giáo sinh sống tập trung chủ yếu ở 12 xã, thị trấn, tại 78 xóm, khối.

Là một tổ chức không có đoàn viên, hội viên; tuy nhiên với chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) ở từng địa phương.

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác