Lịch làm việc

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
Số: 06 /LCT-MTTQ-BTT 01/06/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 6 năm 2022
Số 05/LCT-MTTQ-BTT 29/04/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 05 năm 2022
Số 04/CT-MTTQ-BTT 01/04/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 4 năm 2022
Số 03/CT-MTTQ-BTT 01/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Chương trình công tác tháng 3 năm 2022
Số 02/CT-MTTQ-BTT 31/01/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Chương trình công tác tháng 02 năm 2022
Sô 01/CT-MTTQ-BTT 31/12/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Chương trình công tác tháng 01 năm 2022
Số 12/LCT-MTTQ-BTT 29/11/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Chương trình công tác tháng 12 năm 2021
Số 11/LCT-MTTQ-BTT 29/10/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2021
Số 10/LCT-MTTQ-BTT 30/09/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Chương trình công tác tháng 10 năm 2021
Số 09/LCT-MTTQ-BTT 31/08/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 9 năm 2021
Số 08/LCT-MTTQ-BTT 30/07/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Chương trinh công tác tháng 8 năm2021
Số 07/LCT-MTTQ-BTT 30/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trinh công tác tháng 7 năm2021
Số 06/LCT-MTTQ-BTT 28/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 6 năm 2021
Số 05/LCT-MTTQ-BTT 29/04/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 5 năm 2021
Số 04/LCT-MTTQ-BTT 01/04/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 4 năm 2021
03/LCT-MTTQ-BBT 01/03/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 3 năm 2021
02/LCT-MTTQ-BTT 28/02/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 2 năm 2021
CT-12 01/12/2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 12 năm 2020
CT-05 01/08/2020 Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 05 năm 2020
CT-04 01/04/2020 Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 04 năm 2020

Lịch làm việc

Số ký hiệu: CT-03
Ngày ban hành: 01/03/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 03 năm 2020
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-02
Ngày ban hành: 01/02/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 02 năm 2020
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-01
Ngày ban hành: 01/01/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 01 năm 2020
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-06
Ngày ban hành: 01/07/2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 06 năm 2019
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-07
Ngày ban hành: 01/06/2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 07 năm 2019
File đính kèm:
Số ký hiệu: CT-08
Ngày ban hành: 01/05/2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 08 năm 2019
File đính kèm: