Lịch làm việc

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
06/LCT-MTTQ-BTT 31/05/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lịch công tác tháng 6-2023
05/LCT-MTTQ-BTT 28/04/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lịch công tác tháng 5-2023
04/LCT-MTTQ-BTT 31/03/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lịch công tác tháng 4 năm 2023
03/LCT-MTTQ-BTT 28/02/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lịch công tác tháng 3-2023
Số: 01 /LCT-MTTQ-BTT 31/12/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 01 năm 2023

Lịch làm việc

Số ký hiệu: 06/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 31/05/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQVN tỉnh
Trích yếu: Lịch công tác tháng 6-2023
File đính kèm:
Số ký hiệu: 05/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 28/04/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQVN tỉnh
Trích yếu: Lịch công tác tháng 5-2023
File đính kèm:
Số ký hiệu: 04/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 31/03/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQVN tỉnh
Trích yếu: Lịch công tác tháng 4 năm 2023
File đính kèm:
Số ký hiệu: 03/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 28/02/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQVN tỉnh
Trích yếu: Lịch công tác tháng 3-2023
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 01 /LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 31/12/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 01 năm 2023
File đính kèm: