Văn bản cấp Tỉnh

Loại văn bản Văn bản cấp Tỉnh
Số / Ký hiệu Số: 05/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về chủ trương chuyến mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày ban hành 2022-03-25
Ngày hết hạn
Người ký Thái Thanh Quý
Chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dấn tỉnh Nghệ An
Đính kèm