Dân chủ - Pháp luật

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ giám sát chuyên đề liên quan đến các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại phiên họp tháng 1/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tuơi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ngay sau Tết, phải tập trung vào công việc, không để gián đoạn, không để chậm trễ.

Năm 2021, căn cứ diễn biến dịch bệnh Covid-19, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động điều chỉnh hình thức, phương thức, thời gian thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội phù hợp với tình hình, bảo đảm chất lượng, mục đích, yêu...

Kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo chương trình giám sát công tác quy hoạch, UBND thị xã Thái Hòa đề nghị tỉnh cần quan tâm bố trí đủ nguồn lực để đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch.

Không ai đứng ngoài kỷ luật Đảng, đứng trên pháp luật của Nhà nước. Nếu còn có ý định vụ lợi, cơ hội, tư duy nhiệm kỳ… thì ngay cả khi đã nghỉ chế độ cũng không thể an toàn “hạ cánh”.

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam đối với văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp...

Sáng ngày 14/10/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và dự thảo Đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường...

Cử tri huyện Nghi Lộc phản ánh những bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai những quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bày tỏ nguyện vọng được đầu tư để hoàn thành hệ thống điện, nhất là tại các bản giáp biên giới, cử tri xã Tri Lễ nhận được phản hồi rằng, các cấp, ngành liên quan sẽ hoàn thành cấp điện cho một số bản tại các xã Tri Lễ, Tiền Phong, Quang Phong, Hạnh Dịch…...

Kiến nghị với đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, cử tri thị xã Hoàng Mai mong Quốc hội, Chính phủ có giải pháp nâng tỷ lệ thu hồi tiền do tham nhũng mà có của các tổ chức, cá nhân, tạo niềm tin cho người dân.

Nước là tài nguyên vô cùng quan trọng đối với sản xuất và đời sống của con người. Tuy nhiên thực tiễn đang đặt ra nhiều bất cập cần hoàn thiện hệ thống pháp luật và giải pháp cụ thể để bảo đảm an ninh nguồn nước trên phạm vi cả nước.

Hàng chục năm gắn bó với công tác mặt trận, ông Nguyễn Đức Thành đã trực tiếp tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động mặt trận từ tỉnh đến cơ sở mang lại hiệu quả tích cực. Ông cũng là người đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến...

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác