Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Loại văn bản Văn bản Mặt Trận Tỉnh
Số / Ký hiệu Số 05/MTTQ-BTT
Trích yếu Công văn tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
Ngày ban hành 2021-01-05
Ngày hết hạn
Người ký Trần Thị Thu Hương
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm