Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Loại văn bản Văn bản Mặt Trận Tỉnh
Số / Ký hiệu Số 01/KH-MTTQ-BTT
Trích yếu Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Ngày ban hành 2021-01-05
Ngày hết hạn
Người ký Trương Thiết Hùng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm