Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
Số 395/MMTQ-BTT 10/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Về đăng ký nhu cầu thu hút sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và thi tuyển công...
Số: 358 /MTTQ-BTT 02/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941-06/6/2021)
Số: 359 /MTTQ-BTT 02/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Số: 360 /MTTQ-BTT 02/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn Tăng cường công tác hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
Số: 361 /MTTQ-BTT 02/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn Tổ chức triển khai và tham gia “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII”
Số: 346/MTTQ-BTT 28/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v báo cáo kết quả công tác đối ngoại và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 6 tháng đầu...
Số:339 /MTTQ-BTT 27/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Công văn Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...
Số: 342/MTTQ-BTT 27/05/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Công văn về việc báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng...

Văn bản chỉ đạo

Số ký hiệu: Số 395/MMTQ-BTT
Ngày ban hành: 10/06/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Về đăng ký nhu cầu thu hút sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và thi tuyển công...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 358 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn V/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941-06/6/2021)
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 359 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 360 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn Tăng cường công tác hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 361 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn Tổ chức triển khai và tham gia “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII”
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 346/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 28/05/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn V/v báo cáo kết quả công tác đối ngoại và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 6 tháng đầu...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số:339 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 27/05/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Trích yếu: Công văn Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 342/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 27/05/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Trích yếu: Công văn về việc báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng...
File đính kèm: