Văn bản chỉ đạo

Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Số / Ký hiệu Số 395/MMTQ-BTT
Trích yếu Về đăng ký nhu cầu thu hút sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và thi tuyển công chức, viên chức năm 2021
Ngày ban hành 2021-06-10
Ngày hết hạn
Người ký Trương Thiết Hùng
Chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm