Văn bản chỉ đạo

Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Số / Ký hiệu Số: 361 /MTTQ-BTT
Trích yếu Công văn Tổ chức triển khai và tham gia “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII”
Ngày ban hành 2021-06-02
Ngày hết hạn
Người ký Trương Thiết Hùng
Chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm