Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Loại văn bản Văn bản Mặt Trận Tỉnh
Số / Ký hiệu Số 87/HD-MTTQ-BTT
Trích yếu Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 2021-08-16
Ngày hết hạn
Người ký Trương Thiết Hùng
Chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm