Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Loại văn bản Văn bản Mặt Trận Tỉnh
Số / Ký hiệu Số: 79/TB-MTTQ-BTT
Trích yếu Thông báo phân bổ khẩu trang phục vụ phòng, chống Covid-19
Ngày ban hành 2021-05-17
Ngày hết hạn
Người ký Lê Văn Ngọc
Chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm