Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Loại văn bản Văn bản Mặt Trận Tỉnh
Số / Ký hiệu Số 77/HD-MTTQ-BTT
Trích yếu Hướng dẫn Một số nội dung về quản lý, sử dụng nguồn ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành 2021-06-26
Ngày hết hạn
Người ký Lê Văn Ngọc
Chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm