Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Loại văn bản Văn bản Mặt Trận Tỉnh
Số / Ký hiệu Số 33/KH-MTTQ-BTT
Trích yếu Kế hoạch vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022
Ngày ban hành 2022-03-15
Ngày hết hạn
Người ký Lê Văn Ngọc
Chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm