Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Loại văn bản Văn bản Mặt Trận Tỉnh
Số / Ký hiệu Số: 311/MTTQ-BTT
Trích yếu Công văn V/v tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử theo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành 2021-05-14
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Đức Thành
Chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm