Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Loại văn bản Văn bản Mặt Trận Tỉnh
Số / Ký hiệu Số: 02/QC-UBND-UBMTTQ
Trích yếu Quy chế Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2024
Ngày ban hành 2022-04-01
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm