Văn bản chỉ đạo

Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Số / Ký hiệu Số 15/MTTQ-BTT
Trích yếu Công văn về việc tổng hợp, hoàn thiện dữ liệu của cán bộ MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã
Ngày ban hành 2022-01-10
Ngày hết hạn
Người ký Trương Thiết Hùng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm