Văn bản chỉ đạo

Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Số / Ký hiệu Số 262/TB-MTTQ-BTT
Trích yếu Thông báo kết quả xếp loại cuối năm và các hình thức khen thưởng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2021
Ngày ban hành 2021-10-31
Ngày hết hạn
Người ký Trương Thiết Hùng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm