Văn bản chỉ đạo

Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Số / Ký hiệu Số 164/MTTQ-BTT
Trích yếu Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
Ngày ban hành 2022-03-29
Ngày hết hạn
Người ký Võ Thị Minh Sinh
Chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm