Văn bản chỉ đạo

Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Số / Ký hiệu Công văn số: 633/MTTQ-BTT
Trích yếu Công văn V/v quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 2021-09-13
Ngày hết hạn
Người ký Trương Thiết Hùng
Chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Đính kèm