Văn bản Mặt Trận Trung Ương

Loại văn bản Văn bản Mặt Trận Trung Ương
Số / Ký hiệu Số: 350/KH-MTTW-BTT
Trích yếu Kế hạch Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2021
Ngày ban hành 2021-10-21
Ngày hết hạn
Người ký Lê Tiến Châu
Chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký
Cơ quan ban hành Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Đính kèm