Lịch làm việc

Loại văn bản Lịch làm việc
Số / Ký hiệu Số 08/LCT-MTTQ-BTT
Trích yếu Chương trinh công tác tháng 8 năm2021
Ngày ban hành 2021-07-30
Ngày hết hạn
Người ký Hồ Hồng Tuyến
Chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Đính kèm