Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
Số 30/MTTQ-BTT 18/05/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn hướng dẫn cách coppy đường Link kết nối tương tác giữa các trang mạng của Mặt trận các cấp với trang...
Sô 117/MTTQ-BTT 04/04/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn Hưởng ứng cuộc thi bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng
Số 164/MTTQ-BTT 29/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
Số: 165 /MTTQ-BTT 29/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Sô 117/MTTQ-BTT 08/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn về việc rà soát nhu câu đang ký lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Số 114/MTTQ-BTT 08/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An V/v triển khai tuyên truyền hưởng ứng Kế hoạch thực hiện “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030...
Số 114/MTTQ-BTT 08/03/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An V/v triển khai tuyên truyền hưởng ứng Kế hoạch thực hiện “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030...
Số 33/MTTQ-BTT 24/01/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn giới thiệu lãnh đạo tham gia BCĐ phong trào thi đua "Dân vận khéo" cấp tỉnh năm 2022
Số 15/MTTQ-BTT 10/01/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn về việc tổng hợp, hoàn thiện dữ liệu của cán bộ MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã
Số18/MTTQ-BTT 10/01/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn gửi các Ban và Văn phòng, các đồng chí cán bộ công chức cơ quan về triển khai một số nhiệm vụ liên quan...
Số 01/KH-MTTQ-BTT 07/01/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch, Chương trình tổ chức Hội nghị Ủy viên Ủy ban lần thứ 7, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024
Số 14/MTTQ-BTT 07/12/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn gửi các Ban, Văn phòng về chiêu sinh học bổng thạc sĩ tại Nhật Bản
Số 262/TB-MTTQ-BTT 31/10/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo kết quả xếp loại cuối năm và các hình thức khen thưởng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2021
Công văn số: 633/MTTQ-BTT 13/09/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Công văn V/v quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Số 473/MTTQ-BTT 08/07/2021 Công văn V/v tăng cường tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản phẩm dứa cho nông dân
Số 467/MTTQ-BTT 06/07/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An V/v tuyên truyền phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Toàn quốc sơ kết 5 năm thực...
Số 446/MTTQ-BTT 28/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v phối hợp rà soát, lập danh sách, hỗ trợ thăm hỏi các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Số 411/MTTQ-BTT 16/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực Tuyên giáo
Số 412/MTTQ-BTT 16/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền Kế hoạch đưa người lao động tỉnh Nghệ An từ tỉnh Bắc Giang trở về địa...
Số 405/MTTQ-BTT 15/06/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An V/v hỗ trợ tiêu thụ các loại sản phẩm nông sản của các tỉnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Văn bản chỉ đạo

Số ký hiệu: Số 395/MMTQ-BTT
Ngày ban hành: 10/06/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Về đăng ký nhu cầu thu hút sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và thi tuyển công...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 358 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn V/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941-06/6/2021)
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 359 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 360 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn Tăng cường công tác hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 361 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn Tổ chức triển khai và tham gia “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII”
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 346/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 28/05/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn V/v báo cáo kết quả công tác đối ngoại và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 6 tháng đầu...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số:339 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 27/05/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Trích yếu: Công văn Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 342/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 27/05/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Trích yếu: Công văn về việc báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng...
File đính kèm: