Văn bản chỉ đạo

Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Số / Ký hiệu Sô 117/MTTQ-BTT
Trích yếu Công văn về việc rà soát nhu câu đang ký lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Ngày ban hành 2022-03-08
Ngày hết hạn
Người ký Trương Thiết Hùng
Chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm