Lịch làm việc

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
03/LCT-MTTQ-BTT 29/02/2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Lịch công tác tháng 3-2024
02/LCT-MTTQ-BTT 31/01/2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Lịch công tác tháng 2 -2024
01/LCT-MTTQ-BTT 29/12/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Lịch công tác tháng 1-2024
12/LCT-MTTQ-BTT 30/11/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Lịch công tác tháng 12-2023
11/LCT-MTTQ-BTT 31/10/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Lịch công tác tháng 11-2023
09/LCT-MTTQ-BTT 31/08/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lịch công tác tháng 9-2023
08/LCT-MTTQ-BTT 31/07/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lịch công tác tháng 8-2023
07/LCT-MTTQ-BTT 29/06/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lịch công tác tháng 7-2023
06/LCT-MTTQ-BTT 31/05/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lịch công tác tháng 6-2023
05/LCT-MTTQ-BTT 28/04/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lịch công tác tháng 5-2023
04/LCT-MTTQ-BTT 31/03/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lịch công tác tháng 4 năm 2023
03/LCT-MTTQ-BTT 28/02/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lịch công tác tháng 3-2023
Số: 01 /LCT-MTTQ-BTT 31/12/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Chương trình công tác tháng 01 năm 2023

Lịch làm việc

Số ký hiệu: 03/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 29/02/2024
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Lịch công tác tháng 3-2024
File đính kèm:
Số ký hiệu: 02/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 31/01/2024
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Lịch công tác tháng 2 -2024
File đính kèm:
Số ký hiệu: 01/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 29/12/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Lịch công tác tháng 1-2024
File đính kèm:
Số ký hiệu: 12/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 30/11/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Lịch công tác tháng 12-2023
File đính kèm:
Số ký hiệu: 11/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 31/10/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Lịch công tác tháng 11-2023
File đính kèm:
Số ký hiệu: 09/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 31/08/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQVN tỉnh
Trích yếu: Lịch công tác tháng 9-2023
File đính kèm:
Số ký hiệu: 08/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 31/07/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQVN tỉnh
Trích yếu: Lịch công tác tháng 8-2023
File đính kèm:
Số ký hiệu: 07/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 29/06/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQVN tỉnh
Trích yếu: Lịch công tác tháng 7-2023
File đính kèm:
Số ký hiệu: 06/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 31/05/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQVN tỉnh
Trích yếu: Lịch công tác tháng 6-2023
File đính kèm:
Số ký hiệu: 05/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 28/04/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQVN tỉnh
Trích yếu: Lịch công tác tháng 5-2023
File đính kèm:
Số ký hiệu: 04/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 31/03/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQVN tỉnh
Trích yếu: Lịch công tác tháng 4 năm 2023
File đính kèm:
Số ký hiệu: 03/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 28/02/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQVN tỉnh
Trích yếu: Lịch công tác tháng 3-2023
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số: 01 /LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 31/12/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 01 năm 2023
File đính kèm: