TIN NỔI BẬT

GIỚI THIỆU

ĐỒNG CHÍ
VÕ THỊ MINH SINH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An

          ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2024-2029

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG Ở KHU DÂN CƯ

(Mặt trận) - Ngày 14/6, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư (KDC) giai đoạn hiện nay”. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và chủ trì hội nghị.

BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH CHƯƠNG

(Mặt trận) Giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân đã được Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định và là nhiệm vụ được Đảng giao tại Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Quy định 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư… Giám sát được thực hiện bằng nhiều hình thức nhưng ở cơ sở có 2 hình thức chủ yếu là thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân (BTTND) và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (BGSĐTCCĐ).


LIÊN KẾT WEBSITE

Các đơn vị khác

 

TÀI TRỢ VÀ HỢP TÁC