Tham gia xây dựng luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
/2020/NQ-HĐND HĐND tỉnh Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định phí thăm quan tại các di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
/2020/NQ-HĐND HĐND tỉnh Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó, Đội Dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025