Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
113 /KH-MTTQ-BTT 03/11/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch giao ban cụm thi đua Mặt trận năm 2023
91/KH-MTTQ-BTT 29/09/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại...
Số 13/MTTQ-BTT 01/06/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Vv góp ý vào dự kiến xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2022
55 /HD-MTTQ-BTT 30/05/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh HƯỚNG DẪN Tiêu chí thi đua, điểm chấm năm 2023
27/BC-MTTQ-CB 25/05/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Báo cáo Chi bộ tháng 5.2023
Số 54/KH-MTTQ-BTT 25/05/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng công tác Mặt trận năm 2023
Số: 30 /QĐ-MTTQ-BTT 16/05/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Về việc tặng thưởng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Số 250/MTTQ-BTT 26/04/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn góp ý về dự thảo của UBND tỉnh về Kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023
Số 230/MTTQ-BTT 17/04/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Phúc đáp công văn Về việc xin ý kiến về sửa đổi, bổ sung Quy định 09-QĐ/TU về luân chuyển cán bộ
Số 14/QĐ-MTTQ-BTT 24/03/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Quyết định Về việc kiện toàn bổ sung cộng tác viên dư luận xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Số 157/MTTQ-BTT 24/03/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn đẩy mạnh công thác thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...
Số 159/MTTQ-BTT 24/03/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào 06 tháng cuối năm 2023 thuộc Chương trình hoạt động đối ngoại...
Số 130/MTTQ-BTT 20/03/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn về việc hỗ trợ nhân sĩ, trí thức tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống
Số 136/MTTQ-BTT 20/03/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Vv tổ chức các lớp bồi dưỡng dành cho CBCC, VC tháng 4
Số 120/MTTQ-BTT 16/03/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn về việc tiếp tục triển khai một số nội dung công việc theo Kế hoạch số 58-KH/BTGTW Tiếp tục triển khai...
Số 121/MTTQ-BTT 16/03/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn tuyên truyền sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam
Số 20/TB-MTTQ-BTT 07/03/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch tại kỳ kiểm tra, sát hạch cán bộ công chức năm 2022
Số 91/MTTQ-BTT 01/03/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Công văn góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện PTTD "đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng..."
Số 18/HD-MTTQ-BTT 27/02/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An HD công tác Thông tin đối ngoại năm 2023
Số 10/TB-MTTQ-BTT 20/02/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Thông báo kết quả sát hạch CBCC năm 2022

Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Số ký hiệu: Số 28/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 19/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 28/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 19/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 25/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 18/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 21/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 08/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: KH phát động phong trào thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 27/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 18/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 04/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: KH tổ chức hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 17/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: HD tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025
File đính kèm:
Số ký hiệu: 14/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: HD việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 13/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: KH tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 12/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: KH tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 25/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 25/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với Nhân dân
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 07/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 07/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn về việc triển khai thực hiện Chương trình "Tết vì người nghèo-Tân Sửu 2021"
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 10/BCK-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 07/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Bản cam kết thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt nam các huyện, thành, thị với Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Báo cáo kết quả thi đua, khen thưởng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 04/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn tuyên truyền về An toàn thưc phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 05/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm: