Chủ trương, chính sách mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phát hành tài liệu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc sử dụng tên gọi Luật Căn cước và thẻ căn cước là phù hợp với mục đích quản lý và phục vụ nhân dân.

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú được thực hiện dưới hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Toàn văn Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 67 hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm với nhiều nội dung mới. Thông tư cũng cấm tổ chức tín dụng tư vấn, giới thiệu, chào bán bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trong thời hạn trước 60 ngày và sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân...

Toàn văn Thông tư 82/2023/TT-BQP ngày 3/11/2023 của Bộ Quốc phòng quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Ngày 31/10/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030.

Không được để xe cơ giới, không được bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài nhà, trừ khi các khu vực này được ngăn cách theo quy định.

Trước tình trạng nhiều người dân đi làm thủ tục đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa, gây quá tải các bộ phận một cửa, Sở GTVT Hà Nội vừa khuyến cáo người dân tăng giao dịch trực tuyến, đồng thời cho biết chưa nhất thiết phải đổi giấy phép lái xe vào thời điểm...

Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân.

Ngày 11/10/2023, Văn phong Trung ương ban hành Công văn số 8162/VPTW về việc gửi đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác