Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
45/HD-MTTQ-BTT 14/05/2024 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ...
05/LCT-MTTQ-BTT 29/04/2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Lịch công tác T5-2024
04/LCT-MTTQ-BTT 29/03/2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Lịch công tác tháng 4 -2024
1395/BXD-QLN 29/03/2024 BỘ XÂY DỰNG BỘ XÂY DỰNG TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI
3161/BGTVT-KCHT 26/03/2024 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI
1396/BYT-VPB1 24/03/2024 BỘ Y TẾ BỘ Y TẾ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI
1295/BGDĐT-VP 22/03/2024 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI
1217/BLĐTBXH-VP 22/03/2024 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI
1155/BLĐTBXH-VP 22/03/2024 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI
2017/BNN-Đ 20/03/2024 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI
408/UBDT-CSDT 18/03/2024 ỦY BAN DÂN TỘC Ủy ban Dân tộc trả lời ý kiến cử tri
03/LCT-MTTQ-BTT 29/02/2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Lịch công tác tháng 3-2024
02/LCT-MTTQ-BTT 31/01/2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Lịch công tác tháng 2 -2024
01/LCT-MTTQ-BTT 29/12/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Lịch công tác tháng 1-2024
12/LCT-MTTQ-BTT 30/11/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Lịch công tác tháng 12-2023
113 /KH-MTTQ-BTT 03/11/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch giao ban cụm thi đua Mặt trận năm 2023
11/LCT-MTTQ-BTT 31/10/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Lịch công tác tháng 11-2023
5633/BNV-CQĐP 02/10/2023 BỘ NỘI VỤ BỘ NỘI VỤ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI
91/KH-MTTQ-BTT 29/09/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại...
6721/BCT-KHTC 29/09/2023 BỘ CÔNG THƯƠNG Bộ Công thương trả lời ý kiến cử tri

Văn bản

Số ký hiệu: Số 05/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: 01/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 31/12/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Thông báo chương trình công tác tháng 01 năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: 24/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 11/03/2020
Cơ quan ban hành: UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài năm 2020
File đính kèm:
Số ký hiệu: 27/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/03/2020
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Hướng dẫn thành lập Ủy ban MTTQVN xã, phường, thị trấn thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 21/TLCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 04/03/2020
Cơ quan ban hành: UBMTTQ Việt Nam Nghệ An
Trích yếu: Thể lệ cuộc thi hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
File đính kèm:
Số ký hiệu: /2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định phí thăm quan tại các di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: /2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó, Đội Dân phòng và...
File đính kèm: