Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm (PDF)
113 /KH-MTTQ-BTT 03/11/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch giao ban cụm thi đua Mặt trận năm 2023
11/LCT-MTTQ-BTT 31/10/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Lịch công tác tháng 11-2023
5633/BNV-CQĐP 02/10/2023 BỘ NỘI VỤ BỘ NỘI VỤ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI
91/KH-MTTQ-BTT 29/09/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại...
6721/BCT-KHTC 29/09/2023 BỘ CÔNG THƯƠNG Bộ Công thương trả lời ý kiến cử tri
5388/BGDDT-VP 29/09/2023 BỘ GIÁO DỤC TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI NGHỆ AN
8004/BKHĐT-TH 28/09/2023 BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ BỘ KHĐT TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI NGHỆ AN
89/KH-MTTQ-BTT 25/09/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ...
3430/BCA-V01 25/09/2023 BỘ CÔNG AN Bộ Công an trả lời ý kiến cử tri
3440/BCA-V01 25/09/2023 BỘ CÔNG AN Bộ Công an trả lời ý kiến cử tri thành phố Vinh
88/KH-MTTQ-BTT 22/09/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV,nhiệm kỳ 2024 -2029
92/QĐ-MTTQ-BTT 22/09/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ...
09/LCT-MTTQ-BTT 31/08/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lịch công tác tháng 9-2023
80 /HD-MTTQ-BTT 29/08/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ...
08/LCT-MTTQ-BTT 31/07/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lịch công tác tháng 8-2023
07/LCT-MTTQ-BTT 29/06/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lịch công tác tháng 7-2023
Số 13/MTTQ-BTT 01/06/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Vv góp ý vào dự kiến xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2022
06/LCT-MTTQ-BTT 31/05/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lịch công tác tháng 6-2023
55 /HD-MTTQ-BTT 30/05/2023 Ủy ban MTTQVN tỉnh HƯỚNG DẪN Tiêu chí thi đua, điểm chấm năm 2023
27/BC-MTTQ-CB 25/05/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Báo cáo Chi bộ tháng 5.2023

Văn bản

Số ký hiệu: 12/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: KH tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 02/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 28/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Thông báo chương trình công tác tháng 02 năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 25/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 25/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với Nhân dân
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 07/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 07/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn về việc triển khai thực hiện Chương trình "Tết vì người nghèo-Tân Sửu 2021"
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 10/BCK-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 07/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Bản cam kết thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt nam các huyện, thành, thị với Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban...
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Báo cáo kết quả thi đua, khen thưởng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 04/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn tuyên truyền về An toàn thưc phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 05/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Công văn tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: Số 01/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: 01/LCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 31/12/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Thông báo chương trình công tác tháng 01 năm 2021
File đính kèm:
Số ký hiệu: 24/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 11/03/2020
Cơ quan ban hành: UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài năm 2020
File đính kèm:
Số ký hiệu: 27/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 05/03/2020
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Hướng dẫn thành lập Ủy ban MTTQVN xã, phường, thị trấn thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính...
File đính kèm:
Số ký hiệu: 21/TLCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 04/03/2020
Cơ quan ban hành: UBMTTQ Việt Nam Nghệ An
Trích yếu: Thể lệ cuộc thi hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
File đính kèm:
Số ký hiệu: /2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định phí thăm quan tại các di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
Số ký hiệu: /2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó, Đội Dân phòng và...
File đính kèm: