Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang

11:02 03/02/2023

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam là con đường kết hợp, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Theo TTXVN

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác