ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

10:08 11/08/2020
TT Họ tên Chức vụ Điện thoại
di động
Email Điện thoại, email cơ quan
1. THÀNH PHỐ VINH
1 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chủ tịch 0986.676.187 nguyenanhtuyet71@gmail.com Điện thoại: 02383.842.958
Email: mttqtpvinhnew@gmail.com
2 Lê Văn Phượng Phó Chủ tịch 0912.624.777 baonam28122012@gmail.com
3 Lê Võ Sỹ Phó Chủ tịch 0945.560.969 levosy9769@gmail.com
4 Nguyễn Đình Hồng UVTT 0989.132.234
0946.132.234
dinhhong74@gmail.com
5 Lê Thị Hằng UVTT 0947.747.137 mttqtpvinhnew@gmail.com
6 Nguyễn Thị Thùy Linh Cán bộ 0971.914.784 Thuylinhhvnh90@gmail.com
7 Nguyễn Thị Thùy Linh Cán bộ 0982.789.486 Thuylinhhdndhl@gmail.com
8 Thái Khắc Đức Cán bộ 0948.666.546 thaikhacduc.neu@gmail.com
2. THỊ XÃ CỬA LÒ
1 Nguyễn Quang Tiêu Chủ tịch 0961.566.607 tieu76@gmail.com Điện thoại:
02383.824.572
Email: mattran.cualo@gmail.com
2 Nguyễn Đức Tình Phó chủ tịch 0988.678.707 Qingbi7684@gmail.com
3 Nguyễn Văn Dần Phó chủ tịch 0386.668.777 Dan80cualo@gmail.com
4 Lê Thị Xanh Phó chủ tịch 0396.370.773 Lexanhmttqcualo@gmail.com
5 Võ Thị Thùy Dung Chuyên viên 0912.387.959 Dungvo0405@gmail.com
3. TX Thái Hòa
1 Phạm Anh Đức Chủ tịch 0978.509.522 anhducquocbau@gmail.com Email: mttq.thaihoa@tinhuy.
nghean.gov.vn
2 Nguyễn Thị Nga Phó Chủ tịch 0918.004.492
0971.293.199
nganguyenth9@gmail.com
3 Đào Thị Huyền UVTT 0386.382.808
0919.508.286
daohuyenmttqthaihoa71@gmail.com
4 Trần Thị Ngọc Hà UVTT 0912.997.036 ngochabtc@gmail.com
5 Nguyễn Thị Phúc Kế toán 0962.905.789
4. Thị xã Hoàng Mai
1 Hồ Thị Hằng Chủ tịch 0912.920.099 hanghm778@gmail.com Điện thoại:
02383.866.568
Email: mttqthixa
hoangmai@gmail.com
2 Đặng Văn Tân Phó Chủ tịch 0989.848.644 vantan.dvhu@gmail.com
3 Nguyễn Hồng Quân Chuyên viên 0866.137.266 hongquanhoangmai@gmail.com
4 Lê Thị Tâm Chuyên viên 0963.013.726 Letam.158@gmai.com
5
5. Huyện Nghi Lộc
1 Hồ Nam Chủ tịch 0912.883.056 honamnghiloc@gmail.com
Email: mttqnghiloc@gmail.com
2 Chưa bổ sung Phó Chủ tịch Chưa bổ sung Chưa bổ sung
3 Chưa bổ sung Phó Chủ tịch Chưa bổ sung Chưa bổ sung
4 Nguyễn Ngọc Hà UVTT 0974.166.269
0941.767.931
Ha.mttqnghiloc@gmail.com
5 Nguyễn Thị Nga Cán bộ 0368.104.828 Nganguyen@gmail.com
6 Nguyễn Thị Kiều Oanh Cán bộ 0977.150.006 Nguyenkieuoanh.59@gmail.com
7 Đặng Thị Hà An Cán bộ 0969.357.699 Haan.dang@gmail.com
6. Huyện Diễn Châu
1 Ngô Sỹ Thành Chủ tịch 0912.387.199 thanhngo199@gmail.com Điện thoại:
02383.862.383
Email: mttqdienchau1@gmail.com
2 Nguyễn Văn Lệ Phó Chủ tịch 0912.996.446 nguyenle1966@gmail.com
3 Hà Thị Hương Phó Chủ tịch 0977.072.136 nhihuongdienchau@gmail.com
4 Nguyễn Trung Tiến UVTT 0978.423.222 nttienbtchu@gmail.com
5 Trần Thị Việt Hà UVTT 0934.265.789 vietha.yaya@gmail.com
6 Ng Thị Phương Thanh Cán bộ 0911.027.567 phuongthanhmttqdc@gmail.com
7 Hà Xuân Hùng Cán bộ 0359.819.999 hahung0810@gmail.com
7. Huyện Quỳnh Lưu
1 Phạm Thị Hải Yến Chủ tịch 0976.432.868 haiyenpham.pnql@gmail.com Facebook:
Mặt trận Quỳnh Lưu
Email:
mttqquynhluu@gmail.com
2 Trần Minh Chính Phó Chủ tịch 0983 641 858 petminhchau@gmail.com
3 Tô Văn Thu Phó Chủ tịch 0963.772.528 tothu1963@gmail.com
4 Vũ Thị Mai UVTT 0979 031 886 vumaiqluu@gmail.com
5 Tô Thị  Tâm UVTT 0985 586 042 totamqluu@gmail.com
8. Huyện Nghĩa Đàn
1 Trương Minh Hoài Chủ tịch 0982.814.277 hoaitm@gmail.com Điện thoại:
02383.904.226
Email: mattrannghia
dan@gmail.com
2 Võ Quang Hòa Phó Chủ tịch 0983 768 817 Quanghoa1964@gmail.com
3 Võ Văn Trí Phó Chủ tịch 0982 945 614 Vovantri.mttq@gmail.com
4 Trương Văn Dương UVTT 0972 490 971 Tungduongda@gmail.com
5 Hồ Thị Tú Oanh UVTT 0931 115 898 Hotuoanh82@gmail.com
6 Nguyễn Thị Hà Cán bộ 0932 326 365 Ngochuyen3010.hh@gmail.com
7 Phan Thị Hằng Kế toán 0904.987.626 hangktdt@gmail.com
9. Huyện Quỳ Hợp
1 Ngân Thị Hồng Chủ tịch 0982.896.045 hongdanvan.qh@gmail.com Điện thoại:
02383.883.129
Email: mattranquy
hop@gmail.com
2 Lê Văn Thanh Phó Chủ tịch 0977.473.058 thanhlevan.ubnd@gmail.com
3 Quán Vi Thắng UVTT 0396.800.978 quanvithang@gmail.com
4 Nguyễn Thị Lương UVTT 0962.001.535 luonghu2002@gmail.com
5 Trương Thị Hiệp Cán bộ 0967.868.777 hiepmattranquyhop@gmail.com
6 Nguyễn Đình Huy
7 Hoàng Văn Thông
10. Huyện Quỳ Châu
1 Lang Thanh Duyên Chủ tịch 0916.511.345
0868.372.226
langduyenmttq@gmail.com Điện thoại:
02383.884.139
2 Nguyễn Thị Hằng Phó Chủ tịch 0904.255.226
0829.677.558
nguyenhang.qc68@gmail.com
3 Vi Ngọc Hùng Phó Chủ tịch 0888.260.828
0705.269.828
Vyngochungk9@gmail.com
4 Dương Thị Kim Hoa UV TT 0934.504.160
0844.312.865
Kimhoa6872@gmail.com
5 Vi Thị Huệ UVTT 0398.361.536 vihuehndqc@gmail.com
6 Vi Thị Yến Thủ Quỹ 0362.078.226 yenngoan@gmail.com
7 Lang Thị Phương Kế toán 0368.125.190 langphuong89@gmail.com
11. Huyện Quế Phong
1 Phạm Ngọc Nghĩa Chủ tịch 0987.754.228 nghiactqp@gmail.com
Điện thoại: 02383.885.181
Email: mattrantoquoc
quephong@gmail.com
2 Hà Thị Tuyết Phó Chủ tịch 0915.698.655
0964.777.299
Tuyethaqp.@gmail.com
3 Lê Kim Anh Cán bộ
4 Trần Bảo Trung Cán bộ
5 Quang Văn Sinh Cán bộ 0918.015.700
0988.858.125
Quanvansinh73@gmail.com
6 Trần Thị Trang Kế toán 0942.625.654
12. Huyện Hưng Nguyên
1 Thái Thị Hải Châu Chủ tịch 0978.635.299 haichaubtg@gmail.com Điện thoại: 02383.821.179
Email: mattrantoquoc
hungnguyen@gmail.com
2 Phan Anh Tuấn Phó chủ tịch 0989.294.278 tuannhung1974@gmail.com
3 Phan Thị Thủy Phó chủ tịch 0976.228.773 phanthithuymt@gmail.com
4 Bùi Thị Hạnh Lê Phó chủ tịch 0976.320.168 buihanhle@gmail.com
5 Lê Thanh Huyền Ủy viên TT 0986.879.856 lethanhhuyen0204@gmail.com
6 Đỗ Thị Hạnh Cán bộ 0964.505.836 hanh.mattran@gmail.com
7 Võ Thị Lợi Cán bộ 0976.256.206 loi47k.dhv@gmail.com
13. Huyện Nam Đàn
1 Lê Văn Bình Chủ tịch 0962.422.844 levanbinhMTTQ@gmail.com Điện thoại: 02383.822.145
Email: mttqnd@gmail.com
2 Ngô Quang Hùng Phó Chủ tịch 0912.045.058 hungquynh7178@gmail.com
3 Phạm Thị Kim Quy Phó Chủ tịch 0944.274.378 kimquymt.nd@gmail.com
4 Lê Thị Thủy UVTT 0962.824.988 lethuy86mttq@gmail.com
5 Thái Thị Thơm Cán bộ 0333.724.191 mttqnd@gmail.com
6 Đậu Thị Hoa Cán bộ 0979.060.457 mttqnd@gmail.com
7 Nguyễn Hồ Hưng Cán bộ 0853.283.288 nguyenhohung19091997@gmail.com
14. Huyện Thanh Chương
1 Chủ tịch Chưa có Điện thoại: 02383.823.135
Email: mattrantoquoc
tc@gmail.com
2 Lê Thiết Hùng Phó Chủ tịch 0961.050.568 lethiethungmttq.tc@gmail.com
3 Đỗ Thị Hậu Phó Chủ tịch 0987.022.173 dohau7209@gmail.com
4 Nguyễn Bá Hiếu UVTT 0376.484.763 hieunb.hutc@gmail.com
5 Nguyễn Trọng Sơn Cán bộ 0977.094.518 sonnntc@gmail.com
6 Nguyễn Thị Mai Kế toán 0984.948.268 nguyenmaikn@gmail.com
7 Phạm Thị Nhàn Cán bộ 0915.347.727 thanhnhan1987.tc@gmail.com
8 Lê Công Khanh Cán bộ 0973.453.672 congkhanhmt@gmail.com
15. Huyện Đô Lương
1 Đoàn Văn Lợi Chủ tịch 0962.610.767 doanvanloihu@gmail.com Email: mattrandoluong
@gmail.com
2 Lê Khắc Ngọc Phó Chủ tịch 0918.680.676 khacngocmtdl@gmail.com
3 Hoàng Văn Hùng Phó Chủ tịch 0946.838.198 hungvphudl@gmail.com
4 Nguyễn Thị Hợi Phó Chủ tịch 0913.464.678 Hoimtdl83@gmail.com
5 Nguyễn Thị Kiều Oanh UVTT 0911.353.433 Kieuoanh.btcdoluong@gmail.com
6 Nguyễn Thị Lương Cán bộ 0934.432.680 Nguyenluong0905@gmail.com
7 Hoàng Đình Thuận Cán bộ 0985.770.968 thuanmtdl@gmail.com
16. Huyện Anh Sơn
1 Trần Thị Âu Chủ tịch 0944.298.827
0986.278.827
haiaupnas@gmail.com Điện thoại: 02383.872.202
Email: mttqanhson
@gmail.com
2 Lê Văn Trí Phó Chủ tịch 0913.543.459
0985.336.002
le.van.tri68@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hoa Phó Chủ tịch 0828.170.456
0977.657.304
nguyenthihoamtas@gmail.com
4 Đặng Thị Thủy UVTT 0984.806.988
0916.885.355
dangthuyanhson@gmail.com
17. Huyện Tân Kỳ
1 Vũ Thị Thanh Hương Chủ tịch 0919.716.768 Thanhhuong.hpntk@gmail.com Không có
2 Lê Thúc Đồng PCTTT 0948.928.610 Thucdongmttq@gmail.com
3 Lang Thị Phương Phó Chủ tịch 0859.192.999 phuongmttqtanky@gmail.com
4 Nguyễn Thị Hương UVTT 0918.252.116 huongmttqtk@gmail.com
5 Nguyễn Thị Lan Anh UVTT 0943.532.477 Lananhtk1979@gmail.com
18. Huyện Yên Thành
1 Nguyễn Công Chúc Chủ tịch 0916.630.117 Điện thoại: 02383.863.138
Email: mattrantoquoc
yenthanh@gmail.com
2 Trần Văn Hùng Phó Chủ tịch 0914.869.678 tranhungmtyt@gmail.com
3 Nguyễn Xuân Dũng Phó Chủ tịch 0971.015.282 xuandungtgyenthanh@gmail.com
4 Trần Văn Thủy UVTT 0983.863.953 tranthuymattranyenthanh@gmail.com
5 Bùi Thị Hà UVTT 0982.012.609 buihamt@gmail.com
6 Nguyễn Thị Nhung Cán bộ 0988.334.290 nhungnguyenmt@gmail.com
7 Võ Thị Tư Hậu Cán bộ 0919.249.969 mattrantoquocyenthanh@gmail.com
19. Huyện Con Cuông
1 Phạm Trọng Bình Chủ tịch 0949.460.888 Phamtrongbinh1977@gmail.com Điện thoại: 02383.873.130
Email: ubmattrantoquoccc@
gmail.com
2 Lữ Thị Lệ Hằng Phó chủ tịch 0987.592.234 Luthihangtlk40@gmail.com
3 Vi Văn Bính Phó chủ tịch 0982.730.874 vibinhhndcc@gmail.com
4 Bùi Thị Hằng UVTT 0978.226.335 Hang.bui.thi.1987@gmail.com
20. Huyện Tương Dương
1 Lương Bá Vin Chủ tịch 0916.846.969  0982.742.117 luongbavin@gmail.com Không có
2 Vi Thị Ngọc Phó chủ tịch 0947.046.878 vi.quidat.ngoc@gmail.com
3 Lữ Văn Thành Phó chủ tịch 0915.653.287
0961.251.367
thanhmttd@gmail.com
4 Nguyễn Thị Hằng UVTT 0838.383.777 hangmttd@gmail.com
5 Moong Ái Chinh Cán bộ 0915.110.929 chinhmttd@gmail.com
6 Lô Văn Tơ Cán bộ 0947.888.971 Lopito71@gmail.com
7 Kha Thị Hải Tạp vụ 0919.458.983 Không dùng
21. Huyện Kỳ Sơn
1 Và Bá Cải Chủ tịch 0855.473.312 vabacaikyson@gmail.com Điện thoại: 02383.875.104
Email: mttqkyson@
gmail.com
Facebook: Mặt trận Kỳ Sơn
2 Moong Thái Nhi Phó Chủ tịch 0917.105.477
0976.008.199
thainhiubks@gmail.com
3 Hồ Đình Quế Phó Chủ tịch 0916.457.418 hoquetgks@gmail.com
4 Hà Thị Cương UVTT 0919.868.446 hacuong80@gmail.com
5 Vừ Bá Lĩa Cán bộ 0333.535.685 Không dùng
6 Lầu Bá Cải Cán bộ 0949.345.900 labacalorhmongvn@gmail.com
7 Nguyễn Thị Phương Cán bộ 0948.957.665 nguyenthiphuongmttq@gmail.com

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác