CÁC BAN VÀ VĂN PHÒNG ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

10:08 11/08/2020
T T Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email công vụ
Ban Tổ chức - Tuyên giáo
1 Nguyễn Tiến Dũng Ủy viên Đảng đoàn,
Ủy viên Thường trực,
Trưởng Ban Tổ chức - Tuyên giáo
0838.180.999 dungnt@ubmttq.nghean.gov.vn
2 Nguyễn Thị Song Hạnh Phó Ban Tổ chức - Tuyên giáo 0986.055.258 hanhnts@ubmttq.nghean.gov.vn
3 Lê Duy Thành Chuyên viên Ban Tổ chức -Tuyên giáo 0969.543.456 leduythanh996@gmail.com
4 Trần Văn Thành Chuyên viên Ban Tổ chức -Tuyên giáo 0912.128.801 tranthanhmtquephong@gmail.com
5 Nguyễn Hữu Đức Chuyên viên Ban Tổ chức -Tuyên giáo 0913.100.966
Ban Phong trào
1 Nguyễn Văn Tào Ủy viên Thường trực,
Trưởng Ban Phong trào
0915.232.452 taonv@ubmttq.nghean.gov.vn
2 Nguyễn Đăng Hiệp Phó Ban Phong trào 0942.711.223 hiepnd@ubmttq.nghean.gov.vn
3 Văn Trung Hiếu Chuyên viên Ban Phong trào 0911.422.909 hieuvt@ubmttq.nghean.gov.vn
4 Trần Thị Nhung Chuyên viên Ban Phong trào 0982.635.298 nhungtt@ubmttq.nghean.gov.vn
5 Nguyễn Đăng Cầu Chuyên viên chính- Ban Phong trào 0912.595.478 caundmtna@gmail.com
Ban Dân chủ - Pháp luật
1 Trần Văn Lâm Ủy viên Thường trực,
Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật
0914.927.136 lamtv@ubmttq.nghean.gov.vn
2 Nguyễn Đông Đức Phó Ban Dân chủ - Pháp luật 0983.255.730 ducnd@ubmttq.nghean.gov.vn
3 Nguyễn Văn Chỉnh Chuyên viên Dân chủ - Pháp luật 0916.781.606
4 Đặng Thị Hà Phương Chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật 0866.712.797 phuongdth@ubmttq.nghean.gov.vn
5 Nguyễn Văn Hải Chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật 0916.189.767
6 Nguyễn Văn Huy Chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật 0833.220.685 huyquanbau@gmail.com
Văn phòng
1 Hồ Hồng Tuyến Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng 0912.921.516 tuyenhh@ubmttq.nghean.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thanh Hòa Phó Chánh văn phòng 0979.069.588 hoantt@ubmttq.nghean.gov.vn
3 Lương Thị Thu Thương Kế toán 0946.738.157 thuongltt@ubmttq.nghean.gov.vn
4 Phan Thị Hoài Nga Văn thư 0983.858.935 ngapth@ubmttq.nghean.gov.vn
5 Phạm Trung Thông Lái xe 0985.808.234
6 Nguyễn Văn Phượng Lái xe 0915.383.584

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác