Nghệ An: Tạm dừng thí điểm một số mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu của Đảng và chính quyền

14:10 20/10/2022

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An có Thông báo số 683-TB/TU về việc tạm dừng thực hiện Văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy...
Thực hiện Thông báo số 16-TB/TW, ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1368-CV/TU, ngày 16/9/2022, yêu cầu các đơn vị liên quan dừng thí điểm các mô hình: Hợp nhất Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai với Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai; Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra cấp huyện tại các đơn vị: Thành phố Vinh, huyện Con Cuông, huyện Diễn Châu và huyện Kỳ Sơn. Trưởng ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện tại các đơn vị: Thành phố Vinh và huyện Con Cuông. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An về khảo sát thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. (Ảnh tư liệu: Thanh Lê)

Riêng mô hình hợp nhất Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai với Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai: Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai lãnh đạo việc chia tách cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành Ban Tổ chức Thị ủy và Phòng Nội vụ theo mô hình chung của hệ thống chính trị. Về bộ máy, biên chế cho Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai thực hiện trong tổng biên chế được Bộ Nội vụ giao. Thời gian hoàn thành trong quý 1 năm 2023.
Đến thời điểm hiện nay, đơn vị thành phố Vinh và huyện Con Cuông đã thực hiện xong việc bố trí bộ máy, biên chế và kiện toàn chức danh cấp trưởng mô hình tại Ủy ban Kiểm tra cấp ủy, Thanh tra Ủy ban nhân dân và Ban Tổ chức cấp ủy, Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân cấp huyện. Các đơn vị còn lại đang triển khai thực hiện nội dung trên.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tại 17 đơn vị đang triển khai (có 4 đơn vị không thực hiện đó là: Quỳ Châu, Đô Lương, Kỳ Sơn và thị xã Hoàng Mai).
Ngày 17 tháng 10 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 683-TB/TU về việc tạm dừng thực hiện Văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, cụ thể: Chuyển biên chế, cán bộ, công chức, nhân viên từ Văn phòng Tỉnh ủy trở lại các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh như trước khi thực hiện Đề án theo Quyết định số 2673-QĐ/TU, ngày 25/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy tổ chức chuyển giao, tiếp nhận biên chế, nhân sự, phương tiện và trực tiếp quản lý, điều hành công tác văn thư, công tác tài chính và quản lý, điều hành xe ô tô phục vụ công tác của đơn vị mình; đồng thời, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp các ban, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2023.

Theo baonghean.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác