Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Phong tổ chức hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019-2024

08:04 11/04/2024

Chiều ngày 10/4/2024, tại Hội trường Trung tâm Chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Phong đã tổ chức hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Hội nghị, có ông Sầm Văn Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, ông Kim Ngọc Liên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các ông/bà Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ảnh 1. Toàn cảnh hội nghị


Tại Hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã thực hiện quy trình giới thiệu chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và Uỷ viên Thường trực MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Ông Lô Văn Cường (chức danh Phó Chủ tịch) và bà Lê Kim Anh (chức danh Uỷ viên Thường trực) đồng thời lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Kết thúc quy trình giới thiệu nhân sự, tại phần thảo luận các đại biểu đã có 07 ý kiến góp ý về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội MTTQ huyện.


Ảnh 2,3. Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến


Tới dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, ông Sầm Văn Duyệt đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã nêu trong dự thảo báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2019-2024 và cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nỗ lực, tập trung triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024-2029, đảm bảo về nhân sự, hoàn thiện báo cáo chính trị, văn kiện Đại hội đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Ảnh 4. Ông Sầm Văn Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu ý kiến


Trần Bảo Trung – Chuyên viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Phong

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác