Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp

08:04 16/04/2024

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-MTTQ-BTT và Kế hoạch số 32/KH-MTTQ-BTT ngày 05/4/2024, 14h chiều ngày 15/4/2024 tại Hội trường tầng 3, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và dự thảo dự án luật trình kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Văn Huy

Tài liệu Hội nghị được quét mã QR


Tham dự Hội nghị có các ông (bà) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Đại diện lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị; Đại diện lãnh đạo các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Một số chuyên gia liên quan quan; Cán bộ, chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam một số xã, thị trấn. Hội nghị do ông Nguyễn Đức Thành, PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Trương Thiết Hùng PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì. Trước hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã gửi lấy ý kiến góp ý của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị; các hội đồng tư vấn và các chuyên gia các lĩnh vực của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng thời tại Hội nghị các đại biểu đã cho ý kiến góp ý, phản biện đối với các dự thảo văn bản:
- Tờ trình dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
- Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Báo cáo tổng hợp hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh Văn Huy

Nguồn Nguyễn Văn Huy, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác