Kiến nghị cử tri

Đề nghị UBND tỉnh cần rà soát, đánh giá lại việc thực hiện Quyết định 2355/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về phát triển miền Tây Nghệ An.

Nguyễn Văn Nam

Gửi câu hỏi

Lưu ý

  1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:
    • Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính;
    • Những cơ chế, chính sách, Nghị quyết, Quyết định không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;
    • Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.
  2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác