Đối ngoại

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, khai thác tối đa chức năng, lợi thế của internet, các cơ quan truyền thông, báo chí cần vào cuộc mạnh mẽ, đẩy mạnh đăng tải các tin, bài liên quan đến đối ngoại và kiều bào. Từ đó, nêu cao vai trò, tầm quan...

Ngày 26/01/2021, tại cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An,...

Ngày 26/11/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Lao động Hàn Quốc.

Công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là một bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại của nước ta, hậu...

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác