Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Loại văn bản Văn bản Mặt Trận Tỉnh
Số / Ký hiệu Số 30/KH-MTTQ-BTT
Trích yếu Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022
Ngày ban hành 2022-03-15
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Đức Thành
Chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm