Giới thiệu cuốn sách lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An (1930 - 2020) (Tái bản lần thứ nhất)

11:09 03/09/2021

Cách đây 90 năm, giữa lúc cao trào cách mạng đang diễn ra rầm rộ mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh, ngày 18 tháng 11 năm 1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng chính trong thời điểm đó, Hội Phản đế Đồng minh tỉnh Nghệ An ra đời.

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và cũng là dịp để tri ân các thế hệ cán bộ, công chức, những người làm công tác Mặt trận và Nhân dân tỉnh nhà trong suốt thời gian qua, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức tái bản, chỉnh lý, bổ sung cuốn sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An (1930 - 2020)”.

Trong dịp tái bản, bổ sung lần này, cuốn sách kế thừa nội dung cuốn “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An 1930 - 2009” đã xuất bản năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo biên soạn, đồng chí Nguyễn Hồng Nhị chịu trách nhiệm nội dung và các đồng chí: Chu Trọng Huyến, Nguyễn Quang Hạnh, Hồ Mậu Thanh, Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Tiến Dũng biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm phần Mở đầu, Kết luận và 6 chương.
- Chương I: Hoạt động của tổ chức Mặt trận ở Nghệ An từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đến khi Mặt trận Việt Minh ra đời (1930 - 1941).
- Chương II: Hoạt động tổ chức Mặt trận ở Nghệ An trong đấu tranh giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1941 - 1954).
- Chương III: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An động viên toàn dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).
- Chương IV: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trong thời kỳ hợp nhất hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, vận động Nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1991).
- Chương V: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trong giai đoạn đầu thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1991 - 2009).
- Chương VI: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trong thời kỳ hội nhập và phát triển (2009 - 2020).

Quá trình nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn cuốn sách, chúng tôi đã nhận được sự tham gia đóng góp hết sức nhiệt huyết của đông đảo cán bộ trong hệ thống Mặt trận tỉnh nhà, đặc biệt là các đồng chí nguyên lãnh đạo Mặt trận tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học và các chuyên gia về lịch sử.
Mặc dầu đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và bạn đọc để chúng tôi tiếp tục chỉnh lý, hoàn chỉnh trong lần tái bản sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đ/c: VÕ THỊ MINH SINH
Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác