KHAI MẠC PHIÊN THỨ NHẤT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

16:05 22/05/2024

Chiều ngày 22/5/2024, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện diễn ra phiên thứ Nhất Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tương Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Quang cảnh phiên thứ Nhất Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Tương Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029

Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tương Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/5/2024. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Khối đại đoàn kết huyện Tương Dương nhằm đánh giá kết quả đạt được và những khó khăn trong nhiệm kỳ qua.

Các đại biểu tham gia Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tương Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại phiên thứ Nhất, Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch gồm 5 vị, Đoàn Thư ký gồm 2 vị; thông qua nội quy, quy chế Đại hội. Đồng thời thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thực hiện có hiệu quả quy chế đã đề ra. Cơ bản các vị Ủy viên Ủy ban đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia thảo luận, góp ý, quyết định những nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban MTTQ huyện; tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền. Hệ thống MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở và khu dân cư được củng cố, vị trí, vai trò của MTTQ được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện...

Các đại biểu thắp hương tại Nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ huyện Tương Dương

Trước khi khai mạc phiên thứ Nhất, các đại biểu đã dâng hương tại nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ của huyện.

Tin: Duy Thành
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác