HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN LẦN THỨ 21, NHIỆM KỲ 2024 - 2029.

12:05 23/05/2024

Trong 2 ngày 22-23/5/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện long trọng tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Tương Dương lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Quang cảnh đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tương lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: Kim Oanh)

Về phía Trung ương có ông ông Lo Xuân Tình - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
Về phía tỉnh có ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Văn Tào - Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Phong trào và đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Về phía huyện có đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; ông Kha Văn Ót - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo MTTQ huyện nghỉ hưu trên địa bàn huyện; các vị đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trong huyện cùng 177 vị đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện về dự đông đủ.

Các đại biểu tham gia đại hội (Ảnh: Kim Oanh)

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tương Dương đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thực sự là cầu nối cho mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Thông qua thực tiễn, đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình có sức lan tỏa lớn, như vận động Quỹ “Vì người nghèo”  đạt hơn 01 tỷ đồng, Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo thu được hơn 54 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa 1.100 nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ 152 hộ nghèo phát triển sản xuất, hỗ trợ gần 600 người nghèo khám chữa bệnh, học sinh nghèo đi học; vận động nhân dân đóng góp hơn 90 tỷ đồng, hiến hơn 306.000 m2 đất; trên 8.700 cây xanh; gần 307.000 ngày công để chung tay xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần xây dựng 1 xã đạt nông thôn mới, 4 xã đạt 19 tiêu chí, 6 xã đạt 14 tiêu chí Nông thôn mới…

Ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Lữ Tỷ)

Đồng  chí Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Lữ Tỷ)

Đồng chí Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Lữ Tỷ)

Đồng chí Lương Bá Vin - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tương Dương báo cáo tại Đại hội. (Ảnh: Lữ Tỷ)

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của MTTQ các cấp huyện Tương Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ trong tâm mà Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 cần tập trung triển khai: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Quan tâm thực hiện tốt vai trò, chức năng của MTTQ trong giai đoạn hiện nay, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Phối hợp tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, các hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với cử tri trên địa bàn huyện. Hướng hoạt động về cơ sở, để khẳng định MTTQ thực sự là tổ chức liên minh chính trị, là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân; gắn bó với Nhân dân, chăm lo cho Nhân dân. Phát huy sức sáng tạo của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng dựng Nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và các chương trình an sinh xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Chú trọng phát huy tốt lợi thế của mỗi Tổ chức thành viên để có những đóng góp nhiều nhất, hiệu quả nhất cho sự phát triển KT-XH của huyện và các địa phương...

Ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng quà cho Đại hội. (Ảnh: Lữ Tỷ)

Các ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Lữ Tỷ)

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 71 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ủy ban MTTQ huyện lầ thứ XXI đã hiệp thương cử 3 đại biểu tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Đồng chí  Lương Bá Vin - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tương Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; đồng chí Lữ Văn Thành - tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội MTTQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra trong thời gian tới.

Tin: Duy Thành
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác